Nyheder

KBK/BNV – gaveindsamling !

Klubben fylder 100 år den 6. januar 2025 og vi har en ambition om at rammen (faciliteterne) bliver de bedst mulige for medlemmerne i hverdagen, for gæstende spillere og gæster i øvrigt. Herudover vil vi gerne bidrage til udviklingen af Dansk Billard ved at lægge lokaler til større stævner, og dermed øge billard-danmarks bevidsthed om vi har tænkt os at ta’ 100 år mere.
 
Disse ønsker kræver massive investeringer i materiel, der ligger langt ud over hvad der kan finansieres via medlemskontingenter – og kun kan lade sig gøre ved ekstern finansiering i form af fundraising hos fonde og legater og frivillige gaveindsamlinger.
 
Som nogen måske allerede ved, blev DDBU af SKAT i efteråret 2022 godkendt som almenvelgørende organisation. Godkendelsen gælder også samtlige klubber under DDBU. Godkendelsen betyder, at alle der donerer, kan få et skattefradrag – på lige fod med bidrag til eksempelvis Kræftens Bekæmpelse.
 
DDBU har oprettet en web-baseret platform: www.DDBU-Fundraising.dk, hvor landets klubber kan indmelde indsamlingsprojekter. Her kan du også finde uddybende information om dette økonomiske tiltag og tankerne bag.
 
Vi har som den første klub i Danmark fået oprettet et indsamlingsprojekt: OPGRADERING AF KLUBBENS FACILITETER – 2023/24.
Så – hvis du kan se dig selv i dette fremtidsscenarie og ønsker at støtte op om det, har du mulighed for at bidrage frivilligt med en donation på www.DDBU-Fundraising.dk/gaveindsamling med beløb, store som små, ALT TÆLLER.
Bestyrelsen
KBK/BNV