Omrokeringer i bestyrelsen

Ved den netop afholdte generalforsamling blev Christian Andersen valgt til formand. Da han var formand for turneringsudvalget blev Michael Byrgesen valg til ny formand for dette udvalg.

Pbv. Christian Andersen