Nyheder

Kraftcenter KBK/BNV og DDBU tilbyder instruktion i Fri Carambole

Emnerne er stødteknik, spil opbygning, amerikanerserien og det mentale aspekt. Det kommer til at foregå i KBK/BNVs lokaler på onsdage mellem kl. 18 og 21 over 11 onsdage.

Undervisningen foregår som udgangspunkt følgende dage, der kan dog ske flytning af undervisningsdage undervejs:

18. oktober                         Stødteknik
8. november                       Spil opbygning
29. november                     Spil opbygning
20. december                     Mentaltræning og trænings planlægning
10. januar                          Stødteknik
31. januar                           Spil opbygning
21. februar                         Stødteknik
14. marts                            Mentaltræning og motivation
11. april                              Spil opbygning
2. maj                                 Stødteknik
23 maj                                Amerikanerseriens principper

Undervisningen er lagt an på at deltagerne mellem undervisningsdagene kan selvtræne efter udleveret kursusmateriale og den tidligere instruktion.

Der er ingen krav til deltagernes om niveau.

Det er ikke påkrævet at deltage på samtlige undervisningsdage, men kurset har en fremadskridende opbygning, så det anbefales at følge hele kurset.

Af hensyn til klubbens faciliteter, er der kun mulighed for at optage 15 deltagere.

Deltagelse koster kr. 400.

Tilmelding sker ved e-mail til Jacob Gjedde på adressen jacobgjedde@gmail.com