Nyheder

Jan Henry Nielsen blev valgt som ny turneringsleder ved generalforsamlingen

Hermed en lille kort nyhedsorientering fra bestyrelsen omkring de væsentligste forhold fra generalforsamlingen.

 

– Erik Søndergaard blev valgt som dirigent og mødeleder.

– Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen, og bestyrelsen fik opbakning med akklamation af de fremmødte medlemmer – til at arbejde videre med sine planer, projekter og arrangementer.

– Regnskabet for 2013/2014, hvilket var kasserer Torben Andersens første regnskabsfremlæggelse, udvíste et flot overskud på kr. 54.000.

– Budgettet for 2014/2015 er planlagt ud fra et overskud på kr.11.000.

– Kontingenterne forbliver uændret

– Formanden Flemming Busk Knudsen blev genvalgt for en 2 årig periode

– Jan Henry Nielsen blev valgt til ny turneringeleder

– Jacob Gjedde blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

– Klaus T. Rasmussen og Allan Dahlgren blev valgt som bestyrelsessuppleanter

– Revisorerne Søren T. Larsen og Jens Egil Hansen blev genvalgt, og revisorsuppleant Bent S. Kristensen blev ligeledes genvalgt.

 

Bestyrelsen takker de fremmødte medlemmer for en god ro og orden til mødet, samt for den engagerede og konstruktive dialog, de kritiske bemærkninger og for anerkendelsen af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen takker Erik Søndergaard for hans udførelse af dirigentrollen.