Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for KBK/BNV indkalder til Ordinær Generalforsamling mandag d. 25. september 2016 kl. 18:30 i klubbens egne lokaler.


Dagsorden i.h.t. klubbens vedtægter:

 

1.    

Valg af dirigent

2.    

Bestyrelsens beretning ved formanden

3.    

Turneringsudvalgets beretning

4.    

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016/2017 og budgetforslag for 2017/2018, samt fastlæggelse af kontingenter til godkendelse

5.    

Beretning fra øvrige udvalg

6.    

Behandling af indkomne forslag

7.    

Valg af tillidsposter:

Valg af formand. Jacob Gjedde genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Christian Andersen som ny formand.
Valg af Turneringsleder – bestyrelsen foreslår Michael Byrgesen som ny formand for udvalget
Valg af kasserer – Lene Weidich er villig til genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
 

 

8.    

Eventuelt