Nyheder

FSKBH kommer ind i det gamle BNV lokale 1. september 2013

Orientering til medlemmerne i KBK/BNV. Som det vides i medlemsskaren så har bestyrelsen længe været i dialog med GMC og KFF omkring vores lokalesituation, herunder vores udnyttelsesgrad af klublokalerne og vores medlemsregistrering af klublokalerne. KBK/BNV har haft svært ved at overholde nogle kommunalpolitiske opsatte lokalestandarder omkring vores klublokaler, så bestyrelsen har i dialogen og i samarbejdet med GMC/KFF aftalt, at vi pr. 1. september 2013 ikke mere har råderetten over det gamle BNV spillelokale. Pr. 1. september 2013 vil det gamle BNV spillelokale blive overtaget af FSKBH. Bestyrelsen har i nogle måneder været i dialog med FSKBH/GMC/KFF omkring lokaleforholdene og samarbejdsforhold, samt været i dialog om flytning af billardborde og lokalebyggeri. Henover sommeren kommer der til at ske flere ting flyttemæssig og byggemæssig, som vil have betydning for vores fremtidige klubforhold, og til vores nye  samarbejdsrelation/klubnabo – billardafdelingen i FSKBH. Bestyrelsen vil henover sommeren komme med mere information angående denne nye situation, så følg med på opslagene i klublokalet og med på opdateringerne på vores hjemmeside.