Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

Desværre fik vi ikke valgt en ny kasserer på den ordinære geeneralforsamling. Derfor indkaldes du til en ekstraordinær generalforsamling d. 22/10 2019 kl. 19:00 i klubbens lokaler. Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af kasserer
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Eventuelt

Sæt kryds i kalenderen, og mød op d. 22., så vi kan få valgt en ny kasserer.

Pbv.

Christian Andersen