Nyheder

Dommerplan

Dommere:Klub:
Arne SchibelfeldtKBK/BNV
John SørensenKBK/BNV
Jens E. Hansen
KBK/BNV
Christian Andersen
KBK/BNV
Bruno ArndtKBK/BNV
John Knudsen
Bristol Odense
Piet BierlichKBK/BNV
Klaus Rasmussen
KBK/BNV
Jan Lyneborg SørensenKBK/BNV
Simon Madsen
KBK/BNV
Erik Søndergaard
KBK/BNV
Johnny Udbjørg
Friheden
Flemming B. Knudsen
KBK/BNV
Vivi Heilmann  Grøndal
Jesper Aasøe Vejle
Søren Petersen Rishøj
Jan BemmanDDBU
Christian Andersen  Vejle

Flemming Jørgensen

René Poulsen

KBK/BNV

Randers

 

 

 

 

Dommerplan:

Fredag kl.11                           John Knudsen/Flemming Jørgensen

                                               Piet Bierlich

                                               Jens E. Hansen

                                               Chr. Andersen(KBK/BNV)

Fredag kl.14                           Piet Bierlich

                                               John Knudsen

                                               Jens E. Hansen/René Poulsen

                                               Jesper Aasøe

Fredag kl.17                           Arne Schibelfeldt/René Poulsen

                                               Flemming Jørgensen

                                               Erik Søndergaard

                                               Christian Andersen(KBK/BNV)

Fredag kl.20                           Johnny Udbjørg, John Sørensen

                                               Arne Schibelfeldt/Simon Madsen

                                               Piet Bierlich/Christian Andersen(KBK/BNV)

                                               Christian Andersen(Vejle)/Jesper Aasøe

Lørdag kl.10                          Klaus Rasmussen/Søren Petersen

                                               Jens E. Hansen/Christian Andersen(KBK/BNV)

                                               René Poulsen, John Sørensen

                                               Johnny Udbjørg/Christian Andersen (Vejle)

Lørdag kl.13                          Klaus Rasmussen/Jan Bemman

                                               Arne Schibelfeldt/Søren Petersen

                                               Bruno Arndt/Johnny Udbjørg

                                               Christian Andersen(Vejle)/Jesper Aasøe

Lørdag kl.16                          Vivi Heilmann/Jesper Aasøe

                                               Jan Lyneborg Sørensen/Jan Bemman

                                               Klaus Rasmussen/Søren Petersen

                                               Erik Søndergaard/John Sørensen

Søndag kl.10                          Flemming B. Knudsen/Vivi Heilmann

                                               John Knudsen/ Bruno Arndt

Søndag kl.13.30                    Flemming B. Knudsen

                                              Vivi Heilmann