Ordinær generalforsamling

Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling tirsdag d. 27/9 kl. 19:00 i klubbens lokaler. Dagsorden i følge lovene: Valg af dirigent/referent Bestyrelsens beretning ved formanden Turneringsudvalgets beretning Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse for det foregående år Beretning fra andre udvalg Behandling af indkomne forslag Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KBK/BNV d. 28/9 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Dagsorden ifølge lovene: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning ved formanden Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, for det foregående år Beretning fra øvrige udvalg Behandling af indkomne forslag Fremsættelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent Valg af tillidsposter: […]

DM 2-mandshold 5-Kegler

Turneringen afholdes i KBK/BNV og Grøndal/CCB lørdag og søndag i uge 23. 2 spillere udgør et hold (fra samme klub eller fra forskellige klubber) Der spilles 2 singlekampe og en double. Alle tre kampe spilles til 100 point Puljespil i indledende, hvorefter der findes 8 hold til knockoutkampene Tilmelding til Hanne (hanne@ddbu.dk) med navnene på […]

GMC Åbner igen

Det ser heldigvis ud til, at GMC genåbner på mandag, så vi kan spille billard igen (hurra!). Jeg vil dog gerne minde om, at man tager de forholdsregler, som regeringen har udstukket. Det vil sige holde afstand, undgå kropskontakt osv. Jeg har bedt centeret om at opsætte håndspritautomater ved klubbens to indgange, men jeg ved […]

Landsfinale i 3-bande klasse M

Den 7. marts fra kl. 11 spiller Flemming B. Knudsen landsfinale i 3-bande klasse M. Så kom og støt ham, så vi kan få endnu en mester i år. Christian