Nyheder

90 års Jubilæumsskrift for KBK er færdiglavet

 

Bestyrelsen har fået færdiglavet 90 års Jubilæumsskrift for KBK.

Jubilæumsskriftet vil blive officielt offentliggjort af klubformanden til receptionen d. 5. januar 2015, og vil muligvis også blive offentliggjort på DDBU hjemmesiden samme dag.

Der er trykt 300 stk. af 90 års Jubilæumsskrift for KBK.

Formanden, næstformanden og turneringslederen – har været bestyrelsens tovholdere på at få udarbejdet jubilæumsskriftet.

Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til Benny Hansen, som har stillet sin historiske viden om klublivet og sit arkiv til rådighed for bestyrelsen, og som har haft inviteret bestyrelsesmedlemmer til besøg i sit hjem, så vi kunne gennemgå det Hansenske arkiv for billedmateriale og for gode historier.

Tak, Benny Hansen – det var pænt af dig.

Tak til andre medlemmer i klubben, som har bidraget med informationer omkring KBK historien.

Tak til skribenterne og interessenterne i jubilæumsskriftet.

God læsning, når 90 års Jubilæumsskrift for KBK bliver offentliggjort !

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen