Nyheder

5-kegler i KBK/BNV fra næste sæson

5-kegler i KBK/BNV fra næste sæson
Som et supplement til nyheden om bande- og klædeskiftet i uge 30 – har det
indgået i vores overvejelser, at vi med nu 6 Carambole borde, vil kunne
imødekomme efterspørgslen på ”det rigtige set-up” til 5-kegler.
Disciplinen – der er inde i en rivende udvikling i Danmark og har internationale
aspekter – mangler generelt de rette træningsfaciliteter i klubber med Carambole
borde. Nærmeste klub øst for Storebælt med borde dedikeret til 5-kegler er så vidt
vides – Sakskøbing.
Så selvfølgelig skal der også være ordentlige forhold i København. KBK/BNV er
klubben der favner bredt og har et naturligt ønske at udvikle vores sport.
Der er hermed skabt et fundament til et trænings- og turneringsmiljø for 5-kegler, så
må se om det kan trække spillere til. De første 2 har allerede indmeldt sig og vi hører
på vandrørene, at flere er på vej.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at ”Mister 50” har sagt god for at bordene
også vil kunne bruges til de små spil: fri-Carambole og Cadre disciplinerne.

På bestyrelsens vegne
Erik